Krisen i Ukraina ”Ukrainarna gör Europas just nu viktigaste vägval”

Dagens Nyheter

25 October 2014

By Kent Härstedt

Avgörande för säkerhet och ställning. Trots utblottad ekonomi, korruption och en krigsliknande situation arrangerar Ukraina i morgon söndag val till parlamentet. Orädda valförrättare anstränger sig för att värna demokratin. Det är på många sätt Europas viktigaste val, skriver OSSE:s valkoordinator Kent Härstedt.

Medan medieskugga fallit över Ukraina och vårt fokus riktats mot IS, ebola och underrättelseoperation i Stockholms skärgård förbereder sig den ukrainska befolkningen för att gå till val på söndag. Det är i närtid på många sätt Europas viktigaste val.

Det är svårt att tänka sig ett val med större svårigheter än det som nu skall äga rum. Tänk dig att arrangera ett parlamentsval vid den mest avgörande tidpunkten i ditt lands moderna historia, ett val som blir avgörande för ditt lands säkerhet och ställning i världen.

Tänk dig att arrangera detta val trots allvarliga och konkreta säkerhetshot såväl inifrån som utifrån, med en utblottad ekonomi, utbredd korruption, en krigsliknande situation i Donbass i öst, Krim illegalt ockuperat av Ryssland. Till detta hundratusentals internflyktingar, stora flyktingströmmar till grannländerna, en utbredd politiktrötthet och samtidigt ett tryck och en förväntan från den egna befolkningen såväl som från omvärlden på reformer. Tänk dig att göra det på ett fritt, demokratiskt sätt – två gånger. Tänk dig Ukraina.

Jag var där i maj då ukrainarna gick till val för att välja president. I min kapacitet som OSSE-parlamentariker hade jag då redan gjort ett förvalsbesök till länen Dnipropetrovsk och Zaporizjzja, och under själva valdagen ledde jag valövervakningen i Odessa. Platsen var i sig en påminnelse om hur våld och konflikt finns nära och kan blossa upp utan större förvarning. På den så kallade svarta fredagen bara tre veckor innan valet dödades här 48 personer och drygt 200 skadades i våldsamma motsättningar och i en fackföreningsbyggnad som sattes i brand.

Trots extraordinära omständigheter levde såväl institutioner som ukrainarna i stort upp till förväntningarna på valdagen. De gav president Porosjenko ett starkt mandat att börja genomföra nödvändiga reformer. Dessa reformer är så klart långt ifrån fullbordade, och rätt eller orätt lägger många skulden på parlamentet för ovilja och konfrontationspolitik när landet i stället behöver ett kraftfullt agerande. Att frustrationen finns där, lika mycket som viljan att realisera idealen från demonstrationerna på Majdan för åtta månader sedan, är ett verkligt hälsotecken för landet. Det aktiva och dynamiska civilsamhället ger stort hopp för framtiden. Vissa av dess främsta unga företrädare är nu också kandidater i valet.

Förväntningarna från landets befolkning såväl som från partner i omvärlden är att det på söndag kväll nyvalda parlamentet skall arbeta kraftfullt för att bekämpa korruptionen och modernisera stora delar av samhällsapparaten och samtidigt svara upp mot medborgarnas fri- och rättigheter i alla delar av landet. Ett nytt parlament måste också undersöka ansvaret för alla döda och skadade som denna konflikt genererat. Men först måste det till ett val, och det kommer inte att vara en mindre utmaning än senast.

Därför är jag tillbaka i Ukraina. Denna gång som OSSE:s specielle koordinator, utsedd av OSSE:s ordförande för att leda cirka 700 korttidsobservatörer från drygt 30 länder som kommer att placeras ut över hela landet för att söndagen den 26 oktober övervaka att valen går rätt till. Många av dem är som jag, parlamentariker från något av OSSE:s medlemsländer och vars röster och engagemang långt efter avklarat val i Ukraina kommer att vara viktiga för att uppbringa nödvändigt internationellt stöd till landet för att kunna infria de stora förväntningar som finns.

I förra veckan genomförde jag ett veckolångt förvalsbesök under vilket jag träffade regeringsföreträdare, den centrala valkommissionen, kandidater och representanter för civilsamhället, UNHCR, säkerhetstjänsten och OSSE-observatörer. Jag hade möten i Kiev och Charkiv innan jag fortsatte till Luhansk län där jag mötte lokala valförrättare.

I mitt möte i Kiev med den centrala valkommissionens ordförande Myhailo Ochendovskyj blev det klart hur man resonerar när det gäller den speciella situation landet befinner sig i. På Krim kommer man av uppenbara skäl inte att kunna genomföra ett val. Därför kommer Krims och Sevastopols 12 platser att stå tomma i det nya parlamentet, likaså för området Luhansk och Donetsk där man bedömer att val inte kommer att kunna hållas i 15 av 32 valdistrikt. Preliminärt innebär detta att sammanlagt 27 av parlamentets 450 platser kommer att lämnas obesatta till det tillfälle då fyllnadsval kan hållas. Det kan dock noteras att det ser ut som om val nu kommer att kunna hållas i fler valdistrikt i Luhansk och Donetsk än i presidentvalet.

I Charkiv blev säkerhetsfrågorna mycket konkreta. Redan hade man vid tio tillfällen lagt beslag på vapen som olika grupper planerat att använda för att störa valprocessen, och samma dag som jag hade mitt möte med guvernören Ihor Baluta och representanter för säkerhetstjänsten förberedde man sig för att slå till mot tre misstänkta terrorgrupperingar.

Nu dagarna innan valet har premiärminister Arsenij Jatsenjuk uttryckt sin oro för provokationer och attentat inför valet.

I Luhansk län blev det än mer allvarligt. Trots att omvärldens medier sedan länge dragit ned sin bevakning av konflikten, bland annat som en konsekvens av den vapenvila som etablerades den 5 september, fortsätter listan på döda och skadade att dagligen växa. I Donbass rådde vid mitt besök väpnade konfrontationer i ett 20-tal orter.

Nytränade och väl utrustade separatister bussas i strid ström fram till fronten där krigföringen just nu tycks vara som intensivast, som vid Donetsk flygplats, Debaltseva och områden kring Mariupol. På den ukrainska sidan försöker man svara med nyrekrytering och dåligt utrustade frivilliga. Den dåliga ekonomin sätter sina spår även här.

Trots detta anstränger sig orädda valförrättare för att under extraordinära omständigheter förbereda val i ett läge där "fronten" tycks bölja fram och tillbaka. Bristen på el, transporter och ibland oförmågan att samla all nödvändig materiel och personal på grund av säkerhetsläget är bara några av de svårigheter som är vardag här.

Valet på söndag blir avgörande för om Ukraina skall förmå att få nödvändig kraft att ta sig ur den svåra politiska, ekonomiska, säkerhetspolitiska och institutionella kris landet befinner sig i. Under förutsättning att söndagens val genomförs på ett demokratiskt och transparent vis och utan inblandning av någon "tredje hand" som många uttrycker sig här, öppnar sig möjligheter att vända Ukrainas utveckling mot något positivt och att med internationellt stöd ta till vara landets potential.

Kent Härstedt, OSSE:s särskilda koordinator för valobservationen i parlamentsvalet i Ukraina 2014

 

MEDIA CONTACT

Nat Parry

Head of Communications and Press
 

Office: +45 33 37 80 55
Mobile: +45 60 10 81 77
Email: [email protected]

  • Facebook
  • twir
  • in
  • inst
  • two
  • video