MEDIA ADVISORY: Photo opportunity on election day in Kazakhstan

 

MEDIA ADVISORY: Photo opportunity on election day in Kazakhstan

IMG 4127ASTANA, 17 March 2023 – The OSCE Special Co-ordinator and leader of the short-term OSCE observer mission for the early parliamentary elections in Kazakhstan, Irene Charalambides (Cyprus, Vice-President of the OSCE PA and as Special Representative on Fighting Corruption), and the Head of the OSCE Parliamentary Assembly’s Delegation of observers Reinhold Lopatka (Austria, Vice-President of the OSCE PA, Chair of the Ad Hoc Committee on Countering Terrorism and as Special Representative for Parliamentary Dialogue on Ukraine), will be available for a media opportunity on election day.

Journalists will be able to film and photograph as Ms. Charalambides and Mr. Lopatka observe voting inside a polling station. An English/Kazakh/Russian translator will be available.

 

WHAT: Photo opportunity with OSCE observation leaders

WHO: OSCE Special Co-ordinator Irene Charalambides and OSCE PA Delegation Head Reinhold Lopatka

WHEN: Sunday - 19 March 2023 - 10:00

WHERE: Astana Opera, polling station #393, Dinmukhamed Qonayev St 1, Astana 010000

 

Media contact:

Anzhelika Ivanishcheva, Media Support Officer
Tel: +7 705 815 14 38
Email: [email protected]

 

БАҚ-на арналған ақпарат: Қазақстандағы сайлау күніндегі фотосурет түсіру мүмкүндігі

АСТАНА, 2023 жылғы наурыздың 17-де – ЕҚЫҰ арнайы үйлестірушісі және Қазақстандағы кезектен тыс парламенттік сайлауға ЕҚЫҰ қысқа мерзімді бақылаушылар миссиясының жетекшісі Ирен Хараламбидес (Кипр, ЕҚЫҰ ПА вице-президенті және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі арнайы өкілі) , және ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясының бақылаушылар делегациясының басшысы Рейнхольд Лопатка (Австрия, ЕҚЫҰ ПА Вице-президенті, Терроризмге қарсы күрес жөніндегі арнайы комитеттің төрағасы және Украина бойынша парламенттік диалог бойынша арнайы өкілі) сайлау күні БАҚ өкілдерімен сөйлесуге дайын болады.

Харараламбидес ханым мен Лопатка мырза сайлау учаскесінде дауыс беруді бақылап жатқанда, журналистер бейне және фото-сурет түсіре алады. Ағылшын/қазақ/орыс аудармашы болады.

 

НЕ: ЕҚЫҰ бақылаушыларымен суретке түсу мүмкіндігі

Кім: ЕҚЫҰ-ның арнайы үйлестірушісі Ирен Харараламбидес және ЕҚЫҰ ПА делегациясының басшысы Рейнхольд Лопатка

ҚАШАН: жексенбі - 2023 жылғы 19 наурыз - 10:00

ҚАЙДА: Астана Опера, №393 сайлау учаскесі, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 1, Астана 010000

 

БАҚ байланысы:

Анжелика Иванищева, БАҚ қолдау бөлімінің қызметкері
Тел: +7 705 815 14 38
Электрондық поштасы: [email protected]

 

Информация для СМИ: Медиа возможность в день выборов в Казахстане

АСТАНА, 17 марта 2023 г. – Специальный координатор ОБСЕ и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей на досрочных парламентских выборах в Казахстане Ирен Хараламбидес (Кипр, заместитель Председателя ПА ОБСЕ и Специальный представитель по борьбе с коррупцией) и глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Райнхольд Лопатка (Австрия, заместитель Председателя ПА ОБСЕ, председатель Специального комитета по борьбе с терроризмом и Специальный представитель по парламентскому диалогу по Украине) будут доступны для общения с представителями СМИ в день выборов.

Журналисты смогут снимать и фотографировать, как г-жа Хараламбидес и г-н Лопатка наблюдают за голосованием на избирательном участке. Будет доступен английский/казахский/русский переводчик.

 

ЧТО: Возможность сфотографироваться с лидерами наблюдателей ОБСЕ

КТО: Специальный координатор ОБСЕ Ирен Хараламбидес и глава делегации ПА ОБСЕ Райнхольд Лопатка

КОГДА: Воскресенье - 19 марта 2023 г. - 10:00

ГДЕ: Астана Опера, избирательный участок №393, улица Динмухамеда Гонаева 1, Астана 010000

 

Контакты для СМИ:

Анжелика Иванищева, специалист по поддержке СМИ
Тел: +7 705 815 14 38
Электронная почта: [email protected]

 

MEDIA CONTACT

Nat Parry

Head of Communications and Press
 

Office: +45 33 37 80 55
Mobile: +45 60 10 81 77
Email: [email protected]

  • Facebook
  • twir
  • in
  • inst
  • two
  • video